Biuro projektu: 
    Europerspektywa
    ul. Wolska 11A, 20-411 Lublin
    tel./fax: 81 444 58 16
    info@europerspektywa.pl


  

Przydatne linki:

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego:

www.lubelskie.pl

Europejski Fundusz Społeczny:
www.efs.gov.pl

Europerspektywa
www.europerspektywa.pl
 

NEWSLETTER
Zachęcamy do subskrybcji

Nazwa instytucji
Miejscowość
Adres email
   

 


Aktualności

29.06.2012
Koniec realizacji projektu

Szanowni Państwo,
Informujemy, że dnia 29 czerwca 2012 roku kończy się blisko dwuletnia realizacja projektu „Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością”. Projekt został zakończony całkowitym sukcesem, a jego produkt finalny został szeroko rozpowszechniony w 6 wschodnich województwach Polski. Uczestnicy zarówno warsztatów szkoleniowych jak i konferencji upowszechniających byli bardzo zadowoleni z „Materiałów wspierających młodzież z niepełnosprawnością umysłową w procesie przejścia z edukacji na rynek pracy” i zadeklarowali ogromną chęć korzystania z nich. Jesteśmy przekonani, że produkt finalny ułatwi niepełnosprawnej umysłowo młodzieży przejście z edukacji na rynek pracy i pomoże jej w przystosowaniu do otaczających ją warunków w przyszłej pracy zawodowej. Ponadto jesteśmy zadowoleni z faktu, że również nauczyciele lepiej wykorzystają swój wysiłek używając pierwszego, kompleksowego, wystandaryzowanego narzędzia.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację projektu i zachęcamy do dalszej współpracy przy najbliższej możliwej okazji.


01.06.2012
Dziękujemy za udział konferencjach upowszechniających
Z powodzeniem zakończyliśmy wszystkie organizowane przez nas konferencje upowszechniające „Materiały wspierające młodzież z niepełnosprawnością umysłowo w procesie przejścia z edukacji na rynek pracy”. Odbyły się one w stolicach 6 wschodnich województw Polski, by jak najszerzej i jak najskuteczniej wypromować opracowane w ramach projektu narzędzia. Dziękujemy Państwu za wysoką frekwencję i doskonałe opinie jakie udało nam się otrzymać. Wasze zainteresowanie „Materiałami…” daje szansę niepełnosprawnej umysłowo młodzieży na wejście oraz aktywność na ogólnopolskim rynku pracy.

24.05.2012
Dziękujemy za udział w warsztatach szkoleniowych
Szanowni Państwo, dnia 16 maja zakończyły się ostatnie warsztaty szkoleniowe z zakresu stosowania produktu finalnego projektu „Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością”. Serdecznie dziękujemy za obecność oraz chęć posługiwania się otrzymanymi narzędziami. Liczymy, że otrzymana przez Państwa wiedza pomoże niepełnosprawnej umysłowo młodzieży odnaleźć się na rynku pracy i aktywnie uczestniczyć w życiu zawodowym.

23.04.2012

Konferencje upowszechniające

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencjach upowszechniających produkt finalny realizowanego przez nas projektu „Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością”.

Osoby, które wezmą udział w konferencji uzyskają wiele informacji o stworzonych  narzędziach od ich autorów - specjalistów w dziedzinie niepełnosprawności umysłowej. 
Co więcej, każdy z uczestników bezpłatnie dostanie własną wersję naszych narzędzi, dzięki której będzie samodzielnie mógł prowadzić pracę z upośledzoną młodzieżą.

Konferencje odbędą się:

18 V – w Lublinie  [pobierz program]  [pobierz zgłoszenie]

21 V – w Rzeszowie  [pobierz program]  [pobierz zgłoszenie]

23 V – w Kielcach  [pobierz program]  [pobierz zgłoszenie]

25 V – w Warszawie  [pobierz program]  [pobierz zgłoszenie]

28 V – w Białymstoku  [pobierz program]  [pobierz zgłoszenie]

30 V – w Olsztynie  [pobierz program]  [pobierz zgłoszenie]

Zaproszenia, program konferencji oraz formularze zgłoszeniowe zostaną w najbliższym czasie wysłane do wszystkich instytucji zajmujących się niepełnosprawnością umysłową w 6 województwach w których rozpowszechniamy nasz produkt, a także do Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!


23.04.2012
Warsztaty szkoleniowe w ramach projektu

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, doradców zawodowych oraz psychologów wszystkich szkół specjalnych w województwie lubelskim do udziału w warsztatach szkoleniowych z zakresu korzystania z opracowanych przez nas „Materiałów wspierających młodzież z niepełnosprawnością umysłową w procesie przechodzenia z edukacji na rynek pracy”.

Osoby, które zdecydują się na udział w warsztatach nabędą umiejętności niezbędnych do stosowania Materiałów… w pracy z niepełnosprawną młodzieżą. Ponadto każdy z uczestników warsztatów bezpłatnie dostanie własną wersję naszych narzędzi. 

Warsztaty odbędą się:

8 V – w Lublinie  [pobierz program]  [pobierz zgłoszenie]

10 V – w Krasnymstawie  [pobierz program]  [pobierz zgłoszenie]

14 V – w Radzyniu Podlaskim  [pobierz program]  [pobierz zgłoszenie]

16 V – w Puławach   [pobierz program]  [pobierz zgłoszenie]

Zaproszenia, program warsztatów oraz formularze zgłoszeniowe zostały wysłane do wszystkich szkół specjalnych w województwie.

12.04.2012
Odbyło się posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej
10 kwietnia odbyło się posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego. Na spotkaniu wydano pozytywną ocenę naszego produktu finalnego „Materiały wspierające młodzież z niepełnosprawnością umysłową w procesie przechodzenia z edukacji na rynek pracy” i uznano go za zwalidowany. Wszyscy uczestnicy Sieci Tematycznej byli przychylni produktowi, a zaistniałe wątpliwości zostały dokładnie wyjaśnione. Po zwalidowaniu narzędzi możemy w pełni skupić się na etapie upowszechniania, o którego efektach będziemy Państwa regularnie informować.

06.04.2012
Uzyskaliśmy pierwsze rekomendacje od Kuratoriów Oświaty
Z radością zawiadamiamy, że wpłynęły do nas już dwie pozytywne odpowiedzi od Kuratoriów Oświaty w Olsztynie oraz Białymstoku odnośnie rekomendacji naszego produktu finalnego dla szkół specjalnych. Jest to pierwszy znaczący krok w stronę włączenia naszego Programu do głównego nurtu polityki oraz rozpowszechnienia go na skalę krajową.

30.03.2012
Zebranie sieci tematycznej
10 kwietnia br. odbędzie się VII posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego. Podczas zebrania przedstawione zostaną opinie ekspertów odnośnie produktu finalnego naszego projektu „Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością”, a także podjęta zostanie uchwała Regionalnej Sieci Tematycznej w sprawie walidacji produktu.

29.03.2012
Znamy już daty konferencji upowszechniających w poszczególnych miastach
18 maja 2012 – Lublin
21 maja 2012 – Rzeszów
23 maja 2012 – Kielce
25 maja 2012 – Warszawa
28 maja 2012 – Białystok
30 maja 2012 – Olsztyn
Wybraliśmy także miasta, w których odbędą się warsztaty subregionalne. Będzie to Lublin (8 V), Krasnystaw (10 V), Radzyń Podlaski (14 V) oraz Puławy (16 V). Wyrażamy nadzieję, że frekwencja zarówno na konferencjach jak i warsztatach będzie wysoka, a uczestnicy zajęć nabiorą wiedzy potrzebnej do pracy z uczniami przy pomocy naszego programu.

 


28.02.2012

Produkt finalny został złożony do walidacji
Poprawiona, ostateczna wersja „Materiałów wspierających młodzież z niepełnosprawnością umysłową w procesie przechodzenia z edukacji na rynek pracy pt. Jestem dorosły - chcę pracować" została złożona do walidacji. Wszystkie uwagi nauczycieli i rodziców zostały uwzględnione przez grono ekspertów, którzy zajmowali się udoskonalaniem produktu finalnego.
Ponadto zakończono ewaluację zewnętrzną, która była pomocna w dopracowaniu finalnej wersji produktu. Ewaluator zewnętrzny udzielił satysfakcjonujących odpowiedzi na zadane mu pytania, co pozwala oczekiwać, że wynik walidacji będzie dla nas pozytywny.
 

 

08.02.2012
Recenzja jest już gotowa
Profesorowie Czesław Nosal i Stanisław Kowalik ukończyli recenzję „Materiałów wspierających młodzież z niepełnosprawnością umysłową w procesie przechodzenia z edukacji na rynek pracy pt. Jestem dorosły - chcę pracować". Zaopiniowali oni nasz produkt finalny bardzo pozytywnie, co jest dla nas wielką motywacją do dalszej pracy.

Obecnie dobiega końca ewaluacja zewnętrzna „Materiałów”. Dzięki wnioskom wyciągniętym z ewaluacji wewnętrznej rozpoczęliśmy także pracę nad usprawnieniem działania produktu finalnego. Rozpoczęliśmy również nanoszenie zmian w wersji elektronicznej narzędzi diagnostycznych oraz skład i finalną edycję graficzną produktu finalnego

Pragniemy także poinformować, że do końca lutego wyżej wymienione „Materiały” zostaną złożone do walidacji. Oczekujemy, że jej wynik będzie dla nas pozytywny.


18.01.2012
Zakończono ewaluację wewnętrzną produktu finalnego
Uprzejmie informujemy, że dnia 17.01.2012 r. odbyło się ostatnie spotkanie ewaluacyjne z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w ramach projektu. Tym samym zakończyła się ewaluacja wewnętrzna naszego produktu finalnego. Serdecznie dziękujemy wszystkim zespołom edukacyjno-wychowawczym, rodzicom oraz uczniom, dzięki którym uzyskaliśmy wiele cennych uwag przydatnych w opracowaniu finalnej wersji produktu.
Ponadto właśnie rozpoczęliśmy ewaluację zewnętrzną produktu finalnego. Ewaluacja dostarczy nam obiektywnych informacji o wadach i zaletach "Materiałów wspierających młodzież z niepełnosprawnością umysłową w procesie przechodzenia z edukacji na rynek pracy pt. Jestem dorosły - chcę pracować".
W ramach ewaluacji zewnętrznej zlecono recenzję „Materiałów”, którą sporządzą profesorowie Czesław Nosal i Stanisław Kowalik.

21.12.2011

Kontynuujemy testowanie opracowanego produktu
Chcielibyśmy Państwa poinformować, że zakończyliśmy realizację zajęć z drugiego obszaru ("JA - INNI"). Nadal prowadzona jest ewaluacja metodyki i narzędzi metodycznych z rozpoczętego w tym miesiącu obszaru trzeciego ("JA - PRACA"). Na zorganizowanych w grudniu spotkaniach z nauczycielami realizującymi program omówione zostały szczegółowo wszystkie ze zrealizowanych dotychczas scenariuszy (z obszaru drugiego są to scenariusze numer 7, 8 i 9, a także scenariusze numer 10 i 11 z obszaru trzeciego).
Z radością możemy stwierdzić, że z przeprowadzonej dotychczas ewaluacji wszystko wskazuje na to, iż podczas przygotowywania wstępnej wersji produktu finalnego obraliśmy dobry kierunek.

 

23.11.2011

Zakończono realizację programu zajęć z pierwszego obszaru
Informujemy, że w listopadzie zakończyła się realizacja zajęć z pierwszego obszaru ("JA") i kontynuowana jest ich realizacja z obszaru drugiego ("JA - INNI"). Przeprowadziliśmy także ewaluacje dotychczas zrealizowanych scenariuszy.
Odbyły się również trzy spotkania z nauczycielami przeprowadzającymi zajęcia, dzięki którym uzyskaliśmy informację o słabych i mocnych stronach produktu finalnego. Z radością informujemy, ze wstępna wersja narzędzi i metody ich stosowania podobają się użytkownikom oraz odbiorcom projektu.


18.11.2011

Konferencja-targi "Innowacje w praktyce"
17 listopada 2011 roku odbyła się w Warszawie konferencja-targi „Innowacje w praktyce”. Dzięki zaproszeniu Krajowej Instytucji Wspomagającej – Centrum Projektów Europejskich mieliśmy możliwość zaprezentować realizowane przez nas dwa projekty innowacyjne: "Obudź w sobie olbrzyma - innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej" oraz "Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością". Serdecznie dziękujemy osobom, które zainteresowały się naszymi projektami oraz Gospodarzom za doskonałą organizację.

05.10.2011
Rozpoczęto realizację programu zajęć
Pragniemy poinformować, że w październiku rozpoczęto realizację zajęć z dwunastoma grupami uczniów w następujacych szkolach:
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Lublinie - 8 grup
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Krasnymstawie - 2 grupy
- Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Radzyniu Podlaskim - 2 grupy
Program będzie testowany na sześciu grupach uczniów ze szkół przysposabiajacych do pracy oraz na sześciu grupach uczniów z zawodowych szkół specjalnych.
Odbyło się także szkolenie nauczycieli którzy będą prowadzić zajęcia w ramach naszego projektu.

09.09.2011
Rozpoczęlismy nabór nauczycieli do realizacji zajęć
W związku z dokonaniem wyboru szkół uczestniczących w testowaniu „Materiałów wspierajacych mlodziez z niepelnosprawnością umysłową w procesie przechodzenia z edukacji na rynek pracy pt. „Jestem dorosły - chcę pracować” informujemy o rozpoczęciu naboru nauczycieli, którzy będą uczestniczyli w usprawnianiu produktu finalnego.
Program realizować będzie 8 nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Lublinie, a także po dwóch ze szkół specjalnych w Krasnymstawie i Radzyniu Podlaskim.


04.07.2011

Rozpoczęliśmy testowanie produktu finalnego
Po zaakceptowaniu wstępnej wersji produktu finalnego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego projekt wkracza w drugą fazę realizacji, jaką jest testowanie. Celem tych działań jest sprawdzenie poprawności i skuteczności stosowania produktu finalnego oraz wprowadzenie zmian poprawiających jego funkcjonowanie.

"Materiały wspierające młodzież z niepełnosprawnością umysłową w procesie przechodzenia z edukacji na rynek pracy pt. Jestem dorosły - chcę pracować" będą wdrażane w roku szkolnym 2011 / 2012 w następujących szkołach:
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Lublinie
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Krasnymstawie
- Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Radzyniu Podlaskim

Aktualnie realizujemy badania diagnostyczne uczniów uczęszczających do tych szkół za pomocą "Skali przystosowania do pracy osób z niepełnosprawnością umysłową". Będą one podstawą do opracowania indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych dla każdego ucznia (IPET).

 

30.06.2011

Ukończono prace nad elektroniczną wersją narzędzi
Pragniemy Państwa powiadomić, że opracowano już kompletną wersję programu komputerowego zawierającego Skalę Przystosowania do Sytuacji Pracy oraz Inwentarz Preferencji Czynności Zawodowych w wersji dla ucznia oraz dla nauczyciela.
Poza standardową wersją aplikacji stworzono wersję online, która jest dostępna na stronie internetowej projektu pod adresem: www.ip.europerspektywa.pl/program
Jesteśmy pewni, że stworzony program ułatwi użytkownikom oraz odbiorcom projektu pracę z wyżej wymienionymi narzędziami.
 


03.06.201
1
Zaproszenie do udziału w testowaniu
Szanowni Państwo, Dyrektorzy placówek zawodowego kształcenia specjalnego w województwie lubelskim

W ramach naszego projektu wypracowaliśmy Materiały wspierające młodzież z niepełnosprawnością umysłową w procesie przechodzenia z edukacji na rynek pracy pt. „Jestem dorosły – chcę pracować”. Stanowią one tzw. wstępną wersję produktu finalnego projektu innowacyjnego. Został on pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, dzięki czemu możemy przejść do kolejnego etapu realizacji naszego projektu, jakim jest testowanie wypracowanych „Materiałów …”.

W związku z tym zaprraszamy do udziału w testowaniu. Spośród szkół, które wyrażą chęć uczestniczenia w tym procesie oraz prześlą do nas formularz zgłoszeniowy wybierzemy jedną lub dwie, z którymi rozpoczniemy współpracę.

Mam nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo czytając Zaproszenie (do pobrania poniżej) oraz na stronie internetowej naszego projektu.

Z wyrazami szacunku, Beata Romejko               

Zaproszenie (PDF 620KB)           Formularz zgłoszeniowy (XLS 38KB)24.05.2011
Zaakceptowana strategia wdrażania projektu innowacyjnego
23 maja Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaakceptował naszą strategię wdrażania projektu innowacyjnego. Oznacza to, że poprawnie wykonaliśmy pierwszy etap realizacji projektu polegający na opracowaniu wstępnej wersji produktu finalnego, w związku z czym możemy przystąpić do jego testowania, które potrwa lutego 2012 roku.

1.04.2011
Strategia wdrażania projektu innowacyjnego
W dniu wczorajszym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego - siedzibie Regionalnej Sieci Tematycznej złożyliśmy do walidacji Strategię wdrażania projektu innowacyjnego wraz z wstępną wersją produktu finalnego.
Nosi on tytuł: „Jestem dorosły – chcę pracować. Materiały wspierające młodzież z niepełnosprawnością umysłową w procesie przechodzenia z edukacji na rynek pracy”. W ich skład wchodzą:
• Program zajęć przygotowujących młodzież z niepełnosprawnością umysłową
do funkcjonowania w sytuacji pracy
• Skala przystosowania do sytuacji pracy osób z niepełnosprawnością umysłową
• Inwentarz preferencji czynności zawodowych osób z niepełnosprawnością umysłową
Tym samym zakończyliśmy pierwszy, ośmiomiesięczny etap realizacji naszego projektu i obecnie oczekujemy na decyzje RST dotyczącą możliwości dalszego jego realizowania, czyli testowania wypracowanych materiałów.

14.03.2011
Zakończenie realizacji badań psychometrycznych
Zakończyliśmy realizację badań psychometrycznych za pomocą narzędzi do diagnozowania preferencji czynności zawodowych i przystosowania do funkcjonowania w sytuacji pracy osób z niepełnosprawnością umysłową. Badania przeprowadziliśmy na grupie 400 uczniów w poniższych placówkach. Ich dyrektorom oraz nauczycielom wykonującym badania dziękujemy serdecznie za przychylność i pomoc.
• SOSW w Bystrzycy,
• SOSW im. Marii Grzegorzewskiej w Chełmie,
• SOSW im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Karczmiskach
• SOSW im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble,
• SOSW im. Janiny Doroszewskiej w Krasnymstawie,
• Zespole Placówek w Łukowie,
• SOSW w Olbięcinie,
• SOSW im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach,
• SOSW im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim,
• SOSW w Zamościu
• SOSW nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Lublinie.
Wyniki badań pozwolą na dokonanie ostatnich korekt w konstrukcji obu narzędzi oraz ustalenie ich właściwości psychometrycznych.
 

10.03.2011
Recenzje programu zajęć z uczniami
Program zajęć z uczniami pod roboczym tytułem „Chcę pracować” został oceniony w formie sporządzenia recenzji przez nauczycieli szkół specjalnych z 5 miast z terenu woj. lubelskiego. Za sporządzenie recenzji dziękujemy:
• Pani Iwonie Brzuchale z SOSW im. Marii Grzegorzewskiej w Chełmie,
• Pani Katarzynie Bartosiewicz z SOSW w Zamościu,
• Pani Jolancie Pajdowskiej z SOSW im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble,
• Pani Grażynie Jurkowskiej z SOSW im. Janiny Doroszewskiej w Krasnymstawie
• Pani Katarzynie Kalinowskiej z SOSW im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim.
Dziękujemy także Pani Elżbiecie Dudek – Janiszewskiej, v-ce Kurator Oświaty w Lublinie za sporządzenie recenzji metodycznej.
Recenzenci spotkali się z ekspertami opracowującymi Program w celu omówienia i wprowadzenia udoskonaleń w opracowywanym Programie w dn. 10 marca.

 

28.02.2011

Badania pilotażowe
Zakończyliśmy realizację badań pilotażowych, które były kolejnym etapem prac konstrukcyjnych narzędzi diagnozowania preferencji czynności zawodowych i przystosowania do funkcjonowania w sytuacji pracy osób z niepełnosprawnością umysłową. Badania na grupie 30 osób zrealizowaliśmy wśród uczniów Specjalnego Ośrodek Szkolno Wychowawczego nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Lublinie - naszego partnera w projekcie.
Ponadto badania odbyły się także na grupie kilkunastu uczniów Gimnazjum Specjalnego w Świdniku i Gimnazjum Specjalnego nr 20 w Lublinie. Serdecznie dziękujemy dyrektorom ww. placówek za przychylność i pomoc.

16.02.2011
Oceny sędziów kompetentnych
Opracowywane w ramach projektu narzędzia do diagnozowania preferencji czynności zawodowych i przystosowania do funkcjonowania w sytuacji pracy osób z niepełnosprawnością umysłową zostały poddane ocenie sędziów kompetentnych, którymi byli:
• Maciej Czyż – kulturoznawca
• Mirosław Górczyński - psycholog, doradca zawodowy w szkole zawodowej
• Marzena Bochenek – socjolog, instruktor w warsztatach terapii zajęciowej
• Barbara Rodziewicz – psycholog, trener kompetencji społecznych
Powyższe osoby oraz eksperci spotkali się dwukrotnie w celu omówienia i wprowadzenia udoskonaleń do opracowywanych narzędzi.5.01.2011
Wizyta ekspertów z Anglii
W dniach 9-12 grudnia gościliśmy w Lublinie ekspertów z Percy Hedley Foundation z Newcastle (Wielka Brytania). Panie Wendy Hawley i Ruth Woodfine wzięły udział w seminarium z udziałem wszystkich polskich ekspertów pracujących w ramach projektu. Poświęcone było ono wymianie polskich i angielskich doświadczeń na temat wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dyskusji dotyczącej merytorycznych aspektów konstrukcji metodyki pracy z uczniem i narzędzi diagnostycznych składających się na finalny produkt projektu.
Nasi goście przekazali nam cenne wskazówki które będziemy mogli wykorzystać w naszej pracy.
Obie goszczące u nas panie miały także okazję do zapoznania się funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej „Roztocze” w Lublinie. Ponadto zwiedziły Stare Miasto i kaplicę Świętej Trójcy na Zamku Lubelskim.
Wendy Hawley i Ruth Woodfine wyraziły także zainteresowanie adaptowaniem wypracowanych przez nas produktów do pracy z osobami niepełnosprawnymi w Anglii.

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji w programie PowerPoint przygotowanych przez naszych gości.
Dostępne tylko w wersji anglojęzycznej.
 


Northern Counties Collegeee
Wendy Hawley

Work Experience
Wendy Hawley

Percy Hedley Foundation
Ruth D Woodfine

 

Poniżej zamieszamy wybrane zdjęcia z wizyty ekspertów z Anglii:


 


22.11.2010

Kolejne analizy oraz wyjściowe założenia metodologiczne zostały opracowane
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z następującymi analizami:
-„Analiza aktualnie dostępnych koncepcji opisu i oceny zainteresowań i kompetencji zawodowych” autorstwa dr Grzegorza Wiącka

 Otwórz plik (PDF 547KB)
 
-„Analiza aktualnie stosowanych metodyk wspierania rozwoju zawodowego uczniów z niepełnosprawnością” autorstwa dr Katarzyny Mariańczyk

 Otwórz plik (PDF 545KB)

- Ekspertyza dotycząca metod pracy z młodzieżą upośledzoną umysłowo w Anglii

 Otwórz plik (Polska wersja językowa, PDF 1MB)

 Otwórz plik (Angielska wersja językowa, PDF 765KB)

W ramach realizacji projektu zostały także opracowane wyjściowe założenia metodologiczne, których autorem jest zespół pracujący pod kierunkiem dr hab. Wojciecha Otrębskiego prof. KUL w składzie: dr Grzegorz Wiącek, dr Katarzyna Mariańczyk, dr Agnieszka Kulik, mgr Beata Nowakowska i mgr Konrad Konefał.

 Otwórz plik (PDF 717KB)22.11.2010
Rozpoczęto prace nad produktem finalnym
Rozpoczęliśmy pracę nad przygotowaniem produktu finalnego, który równolegle opracowują dwa zespoły złożone z pracowników naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i nauczyciele ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr w 1 w Lublinie. Łącznie w pracę zaangażowanych jest 10 ekspertów. Efekt ich prac udostępnimy na początku kwietnia 2011 r.

21.09.2010
Pierwsza analiza opracowana
Zapraszamy do zapoznania się z analizą współczesnego stanu badań dotyczących edukacji i zatrudnienia osób z niepełnosprawnością umysłową. Analiza została opracowana przez dr Katarzynę Mariańczyk w ramach realizacji projektu.

 Otwórz plik (PDF 708KB)


14.09.2010
Badania rozpoczęte
Rozpoczął się etap realizacji badań, których wyniki będą podstawą do powstania raportu wraz z rekomendacjami dla dalszego etapu, którym jest opracowanie założeń metodologicznych. W ramach realizacji badań zostały już wysłane ankiety do rodziców absolwentów ze szkół specjalnych zawodowych w Chełmie, Zamościu, Białej Podlaskiej i Lublinie oraz rozpoczęła się realizacja badań telefonicznych (CATI) z absolwentami tychże szkół. W dniach 16 i 17 września zostaną zrealizowane badania focusowe z pracodawcami zatrudniającymi i niezatrudniającymi osoby niepełnosprawne umysłowo. Ostatnimi badaniami, które zostaną przeprowadzone będą pogłębione wywiady indywidualne z dyrektorami zawodowych szkół specjalnych w Zamościu, Chełmie i Białej Podlaskiej oraz wywiady focusowe z nauczycielami z tych szkół. Wszystkie badania realizowane są przez naszego partnera, którym jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw.

 

              Strona główna| O projekcie| Partnerzy| Eksperci| Kącik metodologiczny| Kontakt